Zdroj: T-Mobile

Ve znamení inovací: T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za rok 2020

Operátor T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za uplynulý rok. Navzdory všemu negativnímu, co pandemie koronaviru způsobila, se T-Mobile s nastalou situací zvládl vypořádat. I v náročné době úspěšně pokračoval ve své vizi propojené země, liberalizaci internetu a budování gigabitové společnosti. Operátor uspěl v aukci na frekvence 5. generace, spustil 5G síť, rozšířil pokrytí nejmodernější optickou sítí a uvedl do provozu prví 5G kampusovou síť v České republice. Celkové investice dosáhly v roce 2020 částky 4,2 miliardy korun.

Po jarní vlně pandemie, kdy T-Mobile nabídl například zákazníkům neomezená data zdarma, se následně zaměřil na oživení české ekonomiky, restart firem a unikátní kampaní podpořil také tuzemský cestovní ruch. Podzimní vlna byla ve znamení pomoci ohroženým skupinám obyvatel. Například se jednalo o zajištění přístupu k distanční výuce – pro žáky bez internetového připojení nebo vybavení rodin samoživitelů, neomezená data ke studentským tarifům, bonusy za dobíjení.

Tmobile Experience center 3
Magenta Experience Center

Hygienickým stanicím a nemocnicím T-Mobile bezplatně navýšil přenosové rychlosti pevného internetu a jejich zaměstnanci získali neomezená data zdarma. Firemní zákazníci mohli využít balíčky zvýhodněných služeb či audit bezpečnosti firemní sítě.

Loňský rok byl pro T-Mobile klíčový nejen z pohledu pandemických opatření, ale i z hlediska budoucnosti. Zásadním momentem loňského roku byla aukce frekvencí pro sítě 5. generace. Úspěch v dražbě dává T-Mobile potřebné možnosti pro rozvoj, udržení konkurenceschopnosti a možnost vyrovnat se s rostoucími nároky zákazníků.

Svou připravenost na další éru mobilních komunikací demonstroval T-Mobile spuštěním 5G sítě na začátku listopadu v Praze a v Brně. V loňském roce operátor rovněž uvedl do provozu první 5G kampusovou síť ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

T Mobile 5G
Ilustrační obrázek

Úsilí operátora nejen během pandemie se odrazilo ve stabilních finančních a provozních výsledcích společnosti. Počet mobilních zákazníků dosáhl téměř 6,2 milionu, 368 000 zákazníků využívalo pevné připojení a 189 000 některou z televizních služeb. Celkové tržby dosáhly 28,3 miliardy korun.

Uplynulý rok nám naplno ukázal, jak nezbytná je zásadní digitalizace Česka. Pro občany, pro školství i pro zachování konkurenceschopnosti firem. Jsem opravdu pyšný, že během tohoto období se naši zákazníci mohli spolehnout na jednu jistotu – že nezůstanou bez spojení. Síť T-Mobile prokázala svou kvalitu a miliardové investice do navyšování její kapacity a do technologií se v roce 2020 ukázaly jako plně oprávněné,“ říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Jde o jednoznačné potvrzení správnosti naší strategie – špičková telekomunikační a informační infrastruktura je nezbytným prvkem pro vytvoření gigabitové společnosti.

Zákazníci

Mobilní služby: K 31. prosinci 2020 využívalo mobilní služby T-Mobile bezmála 6,2 milionu zákazníků. Rozdělení mezi zákazníky se smlouvou a předplacené karty zůstává víceméně stejné: 65 % základny tvoří smluvní zákazníci. Počet machine-to-machine (M2M) SIM karet meziročně vyrostl o 50 000 na 550 000.

Pevné širokopásmové připojení: V roce 2020 využívalo pevné služby (xDSL, Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky) 368 000 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 14,9 %.

TV: IPTV či satelitní TV služby T-Mobile používá 189 000 zákazníků (nárůst o 26,9 % ve srovnání s rokem 2019).

V tisících 2019 2020 Meziroční zaokrouhlení
Zákazníci – mobilní služby 6 265 6 178 -1,4 %
Tarifní 3 591 3 607 0,4 %
  Předplacené karty 2 173 2 021 -7,0 %
 M2M 500 550 10,0 %
Noví zákazníci – mobilní služby 77 -87 n/a
Tarifní 32 16 -50 %
  Předplacené karty -15 -153 n/a
 M2M 61 50 -18,0 %
Zákazníci – pevný broadband 320 368 15,0 %
Zákazníci – TV 149 189 26,8 %

Mobilní provoz zaznamenal růst všech ukazatelů

Pandemická situace se projevila na všech ukazatelích provozu v mobilních sítích. Touha být v intenzivním spojení s blízkými, práce z domova, distanční výuka i hledání informací a zpravodajství představovalo zátěžovou zkoušku pro sítě T-Mobile, které v ní obstály na výbornou.

Objem mobilních dat (bez FWA služeb) meziročně vzrostl o 66 % na více než 166 000 TB. Datový provoz včetně FWA služeb (Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky, Pevný internet bez drátu) dosáhl téměř 451 tisíc TB (+43,6 % oproti roku 2019). Množství provolaných minut vzrostlo o 12,5 % na více než 13 miliard minut, textových zpráv zákazníci odeslali téměř 5,4 miliardy (+18,9 %).

Spotřeba 2019 2020 Meziroční zaokrouhlení
Minuty (milion) 11 697 13 154 12,5 %
SMS (milion) 4 506 5 355 18,8 %
Data (TB) – mobilní síť 99 837 166 082 66,4 %
Data (TB) – mobilní a FWA přístup 314 079 450 999 43,6 %

Finanční ukazatele

V roce 2020 dosáhly celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru 28,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,6 %. Výsledky potvrzují dobrý výkon společnosti a její postavení jedničky na českém trhu.

Finanční ukazatele (v milionech Kč) 2019 2020 Meziroční zaokrouhlení
Celkové tržby 27 924 28 358 1,6 %
EBITDA After Lease 11 506 11 365 -1,2 %

Celkové tržby vykázány bez ICSS (samostatná jednotka mezinárodní DT organizace). EBITDA After Lease zohledňuje mezinárodní účetní standard IFRS 15. Údaje byly zpětně upraveny.

Autor článku
Roman Hálek
Technologie 21. století mě inspirují a neustále popohání vpřed. Rád o nich píši a ještě radši je všechny zkouším. A pokud zrovna nesedím u klávesnice, s nadšením běhám, nebo se proháním na kole, a s nepatrně menším nadšením dálkově studuji vysokou školu.
image/svg+xml
+

Kapitoly článku