K vybraným smartphonům Xiaomi dárek zdarma

Domů » GDPR, cookies a ochrana osobních údajů

GDPR, cookies a ochrana osobních údajů

Cookies

Společnost SMARTmania s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 026 64 569, DIČ: CZ 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 222000, jakožto provozovatel této webové stránky a správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

 Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu redakce(zavinac)smartmania(tecka)cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

V případě, že proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek vznesete namítku, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena níže u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služeb Google Analytics a Google AdSense, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA;
 • OneSignal, Inc., California, USA;
 • Seznam.cz, a.s., Česká republika;
 • Strossle Czechia, s.r.o., Česká republika;

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
Marketingové__gadsvyužívá se pro systém DoubleClick for Publishers (zacílení reklam)365 dnígoogle.com
Statistické_gavyužívá se pro Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu26 měsícůgoogle.com
Statistické_gatvyužívá se pro Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu26 měsícůgoogle.com
Statistické_gidvyužívá se pro Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků26 měsícůgoogle.com
Marketingovésmartadvyužívá se pro systém zobrazování reklam na smartmania.cz30 minutsmartmania.cz
Marketingovésmartadrefvyužívá se pro systém zobrazování reklam na smartmania.cz30 minutsmartmania.cz
Nutnéwordpress_test_cookiepoužívá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.Sessionsmartmania.cz
Nutnélast_visit [x2]používá se pro zvýraznění nových komentářů od poslední návštěvy90 dnísmartmania.cz
Nutnésmartmania_1541_kvyužívá se pro přihlášení uživatele na smartmania.cz3 měsícesmartmania.cz
Nutnésmartmania_1541_sidvyužívá se pro přihlášení uživatele na smartmania.cz3 měsícesmartmania.cz
Nutnésmartmania_1541_uvyužívá se pro přihlášení uživatele na smartmania.cz3 měsícesmartmania.cz
Nutnéstyle_cookievyužívá se pro přihlášení uživatele na smartmania.cz3 měsícesmartmania.cz
Nutnéwp-settings-2uživatelská cookie pro smartmania.cz365 dnísmartmania.cz
Nutnéwp-settings-time-2uživatelská cookie pro smartmania.cz s informacemi o času expirace365 dnísmartmania.cz
Nutnéwptouch-device-orientationdetekce orientace zařízení pro mobilní verzi webu365 dnísmartmania.cz
Nutnéwptouch-device-typedetekce typu zařízení pro mobilní verzi webu365 dnísmartmania.cz
Nutnéwptouch-pro-cache-statedetekce aktivity cache pro mobilní verzi webu365 dnísmartmania.cz
Nutnéwptouch-pro-viewdetekce přepínání mezi klasickou a mobilní verzí webu365 dnísmartmania.cz
Nutnéwptouch_customizer_modedalší nastavení pro mobilní verzi webu365 dnísmartmania.cz

Ochrana osobních údajů

Správce serveru SMARTmania.cz (smartmania.cz) zaručuje všem čtenářům tohoto webu ochranu jejich osobních údajů. SMARTmania.cz nesbírá žádné osobní údaje čtenářů, vyjma těch, které jsou dobrovolně poskytnuty samotnými čtenáři (tím se myslí ty údaje, které uživatel vyplní do svého veřejně přístupného uživatelského profilu při registraci – uživatelské jméno a e-mailová adresa). Tyto údaje však nepoužíváme k žádným dalším účelům, marketingovým e-mailům a ani je neposkytujeme třetím stranám.

Titul: SMARTmania.cz
ISSN: 1801-3066

Osobní údaje nejsou vytvořeny pouze interakcí uživatele s tímto webem. Osobní údaje jsou také generovány z technických procesů, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, soubory cookie, analytika a vložení třetích stran.

Náš redakční systém neshromažďuje žádné osobní údaje o návštěvnících; shromažďuje pouze data zobrazená na obrazovce Uživatelský panel registrovaných uživatelů.

Odstranění či export uživatelských dat

Pokud máte na SMARTmania.cz vytvořený účet (provedli jste registraci) a pod články jste napsali nějaké komentáře, můžete požádat o obdržení exportního souboru osobních údajů, které o vás uchováváme (pouze uživatelské jméno a e-mail), včetně dalších nepovinných údajů, které jste nám při registraci poskytli.

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Toto nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Podmínky použití

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice a dalším materiálům chráněným autorským právem, které jsou umístěny na internetové adrese https://smartmania.cz, náleží provozovateli příslušných stránek. Autorská práva k textům přísluší jejich autorům. Mezi texty se řadí články, recenze, komentáře, zprávy, příspěvky ve fóru a další služby portálu. Publikováním dává autor provozovateli portálu časově a geograficky neomezenou neexkluzivní licenci k šíření obsahu registrovaným uživatelům.

Obsah tohoto serveru je chráněný autorským zákonem a jeho šíření je bez písemného souhlasu autora zakázáno. Registrovaný uživatel serveru https://smartmania.cz smí použít dokumenty stáhnuté z tohoto serveru pouze pro vlastní použití a nesmí je distribuovat v jakékoli formě třetím stranám. Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese https://smartmania.cz jsou správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky mohou odkazovat.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.