TOPlist

Windows Mobile 2002/2003: Tipy a triky pro začátečníky

Domovská stránka webu SMARTmania.cz

Windows Mobile tipy a trikyPřinášíme vám necelou třicítku různých tipů a triků pro operační systémy Windows Mobile 2002/2003. Návod je zaměřen spíše pro nováčky této platformy, protože v něm najdete především základní tipy a triky, které by vám měli pomoci při seznamování s telefonem. 

1) Přerušení vyzvánění  (WM2002/2003)
Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti (z boku vlevo, spodní). Tím vypnete vyzvánění, ale hovor se nepřeruší.

2) Zamknutí klávesnice (WM2002/2003)
Podržte (2-3 sekundy) stisknuté červené sluchátko.
Pozn.: Pokud v tuto chvíli ale synchronizujete data, ukončí se tím zároveň datový přenos. Zamknutí klávesnice v tomto případě lze udělat i krátkým stiskem zapínacího tlačítka a volbou 3 Key lock. 

3) Přepínání klávesnice (WM2002/2003)
Tlačítko vlevo dole (*) při delším přidržení slouží k přepínání mezi zadáváním písmen / T9 (českou, s nabodeníčky) / číslicemi. Při kratším stisku přepíná malá  (abc) / velké první písmeno (ABC) / velká písmena (ABC), dtto pro t9 / T9 / T9. U updatované verze SmartPhone od Eurotelu funguje zadávání i českýc znaků (vč. české T9).

4) Speciální znaky (WM2002/2003)
Tlačítko vpravo dole (#) při kratším stisku dělá mezeru, při delším stisku nabídne rozšířené znaky.

5) Hlasitý příposlech hovoru (WM2002/2003) 
Během hovoru přidržte tlačítko se zeleným telefonkem. Dalším podržením se příposlech zruší.

6) Mazání SMSek (WM2002/2003)
SMSky a maily jsou ve společném inboxu (v další verzi 2003 jsou již odděleny). Pokud budete chtít SMSky hromadně smazat, stačí postupovat jako v předchozím případě a namísto Sync Folders vybrat volbu Delete SMS Messages.

7) Odeslání SMSky (WM2002)
Pokud posíláte SMSku, nastaví se vám v předmětu t9 klávesnice, v těle zprávy normální písmenová klávesnice. Jako SMSka odejde jak předmět tak i tělo zprávy, takže namísto přepínání klávesnice z t9 je rychlejší přeskočit na tělo zprávy.

8) Potvrzení SMSky (WM2002)
Potvrzení SMSky lze nastavit u vlastnosti odesílané zprávy (Menu – Message Options) a zde zaškrtnout volbu Request SMS text message delivery notification. Bohužel je to volba jen pro tuto zprávu, nelze nastavit pro všechny odesílané zprávy. U Windows Mobile 2003 funguje toto nastavení již pro všechny SMS.

9) Synchronizace podsložek (WM2002/2003)
Lze synchronizovat kromě Inboxu i další složky vč. podsložek. Pouze při první synchronizaci musíte nejprve zasynchronizovat Inbox a potom už jen vyberete další složky které chcete synchronizovat (Programs – Inbox – Menu – Show Folders – Menu – Sync Folders – vybrat složku a zadat na ní Show).

10)  Zkrácená volba (WM2002/2003)
Pokud stisknete vypínací tlačítko, dostanete se okamžitě ke zkrácené volbě k volbě profilů, ale také k příkazům na zamčení zařízení nebo klávesnice, vypnutí telefonu (def. při delším podržení) a také k volbě Aeroplane on/off. Tato volby v podstatě vypíná/zapíná rádiovou část zařízení.

11)  Profily (WM2002/2003)
Profily se přepínají na hlavní stránce zvýrazněním řádku s aktuálním profilem a stiskem akčního tlačítka (joysticku). Příp. lze profily měnit po krátkém stisku zapínacího tlačítka. Profil Automatic samočině nastavuje profil Normal a Meeting podle vašeho kalendáře. V praxi ale toto není moc použitelné, neboť meetingy většinou nezačínají a končí podle plánu. Také s celodenními akcemi si to moc nerozumí.

12)  Schůzky s účastníky (WM2002/2003)
Pokud zadáváte novou chůzku, nemůžete na ni připozvat lidi ani zdroje (na rozdíl od PocketPC či Outlooku, kde to jde). Podobně u schůzek kde je pozvánka odesílána na více lidí, nevidíte pozvané účastníky (dtto).

13)  Rozpoznání jména volaného (WM2002)
Pokud vám přijde SMSka od někoho, koho již máte v kontaktech, udělá se rozpoznání jména. V menu lze defaultně udělat jen reply. Pokud mu chcete zavolat, joystickem se posuňte na jméno a stiskněte ho – dostanete se na detail kontaktu odkud mu můžete po zvýraznění vybraného čísla enterem nebo tlačítkem se zeleným telefonkem zavolat.

14)  Vizitky (WM2002/2003)
Bohužel neumí posílat ani přijímat vizitky pro kontakty, jediné co umí je poslat to přes infra či bluetooth.

15)  MMSky (WM2002)
MMSky jsou dost nepoužitelné, doporučuji namísto toho použít postup nafotit a potom z aplikace Photos ji poslat mailem jako přílohu (Menu – File – Send by E-mail). Jako příruční fotoalbum na chlubení se vašimi amatérskými záběry je to docela cool. Akorát doporučuji obrázky zkonvertovat do menšího souboru.

16)  Historie volání (WM2002/2003)
Call History vám ukáže vaše odchozí i příchozí (vč. nezodpovězených) hovory, z home screen se tlačítkem se zeleným telefonkem se dostanete na seznam odchozích hovorů.

17)  Pravé funkční tlačítko (WM2002/2003)
Pokud vám přijde mail, SMSka, zmeškáte hovor apod. změní se vám pravé funkční tlačítko z implicitních Contacts na Messages, Call History apod.

18)  České kódování (WM2002/2003)
PocketIE už umí české znaky. Pokud ale chcete mít správně nakonfigurovánu i češtinu pro wap, nastavte si v pIE (pIE – Menu – Options – General – Language) na Universal Alphabet (UTF-8). Potom se vám bude korektě zobrazovat čeština i pro OMA (https:///oma). Pro přístup k OMA musíte zadávat jméno ve tvaru domena\\alias.
Pro některé weby se musí nastavit čeština na Central European. (Windows) nebo (ISO).

19)  Vyhledávání v kontaktech (WM2002/2003)
Asi největší bomba kromě synchronizace s Outlookem i přes mobil je vyhledávání v kontaktech. Funguje D9 vyhledávání (tj. obdoba zadávání jako u T9) a to nyní i vč. diakritiky. Např. chcete-li vyhledat Kolář, stisněte 56527. Během několik vteřin se vám vyfiltrují kontakty a to jak podle jména tak i podle příjmení. Používám to pro svých cca 1500 kontaktů a je to velmi použitelné! Šikovné je i filtrování podle kategorií (Contacts – Menu – Filter – výběr kategorie).

20)  Nastavení časové zóny a českého nastavení (WM2002/2003)
Programs – (More…) – Settings – 8 Date and Time. Zde vyberte \”GMT+1 Prague …\”.
Programs – (More…) – Settings – More… – 3 Regional Settings. Nastavte locale na \”Czech …\”.

21)  Vypnutí zvuku po stisku kláves zlepší rychlost odezvy (WM2002/2003)
Programs – (More…) – Settings – 2 Sounds. Nastavte Keypad control na \”None” (poslední volba).

22)  Zabezpečení zařízení PINem (WM2002/2003) 
Zabezpečte si zařízení PINem! Programs – (More…) – Settings – More… – 5 Security – 1 Enable Phone Lock. Nastavte dobu aktivace a heslo.

23)  Nastavení synchronizace Server ActiveSync (WM2002/2003) 
Pokud mate účet na Exchange Serveru 200X, nastavte si synchronizaci. Programs – 7 ActiveSync – Menu – Options – 4 Connection. Zadejte přihlašovací jméno (alias), heslo a doménu a FQDN jméno front end serveru. Pokud máte nastaveno zabezpečení zařízení PINem, zatrhněte volbu Save settings aby se heslo pamatovalo.

24)  Zvuky pro vyzvánění (WM2002/2003)   
Chcete-li si vylepšit vyzvánění libovolným .wav, .mid či .wma zvukem, stačí vytvořit novou složku Sounds a do ní uložte vybrané zvuky. Z počítače se připojte pomocí aplikace ActiveSync – volba Explore. Vytvořte složku My Smartphone – IPSM (Storage) – Application Data – Sounds. Potom na telefonu nastavte požadované vyzvánění (Programs – (More) – Settings – Sounds).

25)  Úprava vzhledu hlavní stránky (WM2002/2003)
Vzhled úvodní stránky lze měnit (Program – Settings – Home Screen) na předvolená schémata  (Full, Simple, Basic, Large fonts). Složitější změny lze dělat změnou XML schémat, např. nástrojem http://www.coolsmartphone.com/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=50&Itemid=3.

26)  Telefon jako HW modem (WM2002/2003)
SmartPhone umí fungovat jako HW GSM/GPRS modem, a to jak s Windows XP (kabel, infra, USB), tak i s PocketPC (infra).

Autor článku Redakce
Redakce
Redakční profil SMARTmania.cz. Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám na e-mail [email protected].

Kapitoly článku