Nový vědecký kalkulátor určený pro WM Smartphone 2003 SE

Ne každému uživateli Smartphonu stačí integrovaná aplikace kalkulačka, kterou obsahuje každá verze OS Windows Mobile. Důvod je jasný – aplikace zvládá pouze ty nejprimitivnější početní úkony, na složitější, jakými jsou třeba goniometrické funkce můžete klidně zapomenout. Tohoto se chytli pánové ze SymmetriCode Software a vytvořili aplikaci vědeckého kalkulátoru s názvem Quasar Scientific Calculator 1.0 , který již nabízí stovky funkcí a může tak snadno nahradit skutečný vědecký kalkulátor. Aplikace je určena pro Smartphony s OS WM 2003 SE a tak si ji mohou vyzkoušet například uživatelé Motoroly MPx 220 nebo ti, kteří vlastní ET Smartphone II. Tuto aplikaci si můžete pořídit za cenu 18$, jste-li v klubu Handango, ušetříte necelé 2$ a zaplatíte 16.19$.

Aplikace nabízí:
Převod jednotek délky, plochy, objemu, tlaku, síly, energie, teploty a času
Pohodlné ovládání, snadný přístup k nejčastěji používaným funkcím
20 kroků zpět
Paměť pro stovku výsledků a hodnot
Vzhled aplikace lze měnit (k dispozici celkem 8 barevných témat)

Podporované funkce:
Zápis čísel reálných, komplexních, v polárních souřadnicích
Aritmetika – sčítání, odčítání, násobení, dělení
Goniometrické a cyklometrické funkce – (arc)sin, (arc)cos, (arc)tg
Hyperbolické funkce – (arc)sinh, (arc)cosh, (arc)tanh
úhly – ve stupních nebo obloukové míře (s možností vzájemného převodu)
Logaritmy – dekadické, přirozené, odlogaritmování
Druhá a třetí mocnina (odmocnina)
Statistické funkce
Faktoriál
Kombinatorika – kombinace, permutace
Generace náhodných čísel
Komplexní čísla – určení reálné a imaginární části
Operace s procenty
Konstanty – e (základ přirozených logaritmů, Eulerovo číslo), pí (Ludolfovo číslo)
a další

Autor článku
Radek Mikudík
image/svg+xml
+

Kapitoly článku