Nový vědecký kalkulátor určený pro WM Smartphone 2003 SE

Domovská stránka webu SMARTmania.cz

Ne každému uživateli Smartphonu stačí integrovaná aplikace kalkulačka, kterou obsahuje každá verze OS Windows Mobile. Důvod je jasný – aplikace zvládá pouze ty nejprimitivnější početní úkony, na složitější, jakými jsou třeba goniometrické funkce můžete klidně zapomenout. Tohoto se chytli pánové ze SymmetriCode Software a vytvořili aplikaci vědeckého kalkulátoru s názvem Quasar Scientific Calculator 1.0 , který již nabízí stovky funkcí a může tak snadno nahradit skutečný vědecký kalkulátor. Aplikace je určena pro Smartphony s OS WM 2003 SE a tak si ji mohou vyzkoušet například uživatelé Motoroly MPx 220 nebo ti, kteří vlastní ET Smartphone II. Tuto aplikaci si můžete pořídit za cenu 18$, jste-li v klubu Handango, ušetříte necelé 2$ a zaplatíte 16.19$.

Aplikace nabízí:
Převod jednotek délky, plochy, objemu, tlaku, síly, energie, teploty a času
Pohodlné ovládání, snadný přístup k nejčastěji používaným funkcím
20 kroků zpět
Paměť pro stovku výsledků a hodnot
Vzhled aplikace lze měnit (k dispozici celkem 8 barevných témat)

Podporované funkce:
Zápis čísel reálných, komplexních, v polárních souřadnicích
Aritmetika – sčítání, odčítání, násobení, dělení
Goniometrické a cyklometrické funkce – (arc)sin, (arc)cos, (arc)tg
Hyperbolické funkce – (arc)sinh, (arc)cosh, (arc)tanh
úhly – ve stupních nebo obloukové míře (s možností vzájemného převodu)
Logaritmy – dekadické, přirozené, odlogaritmování
Druhá a třetí mocnina (odmocnina)
Statistické funkce
Faktoriál
Kombinatorika – kombinace, permutace
Generace náhodných čísel
Komplexní čísla – určení reálné a imaginární části
Operace s procenty
Konstanty – e (základ přirozených logaritmů, Eulerovo číslo), pí (Ludolfovo číslo)
a další

Autor článku Radek Mikudík
Radek Mikudík

Kapitoly článku