Sledujte nás na YouTube

Tohle doma nezkoušejte: Exploze mobilní baterie po probodnutí nožem

 

Čas od času se objeví informace o tom, jak někomu explodoval mobilní telefon přímo v kapse nebo pod polštářem, nejčastějším viníkem bývá zpravidla neoriginální baterie vystavená nadměrnému zahřívání. Pak ale existují jedinci, kteří své baterie ničí cíleně. Podívejte se na následující video, z něhož je patrné, jak nebezpečné může být probodávání lithiové mobilní baterie nožem. 

Jedná-li se o Li-Pol baterii, patrně dochází k úniku kovového lithia, které je značně reaktivní s kyslíkem. S největší pravděpodobností se ale jedná o Li-Ion baterii, přičemž za výbuch baterie může viditelný zkrat způsobený protržením nevodivého oddělovače katody a anody. Vysoké teplo, které při tomto zkratu vzniká, způsobuje vysoký tlak a zapříčiňuje únik hořlavého elektrolytu do ovzduší. Tyto výpary mohou být lidskému organismu značně nebezpečné.

Že ničení baterie kladivem také není dobrý nápad, dokazuje konec tohoto videa

Z tohoto důvodu s mobilními bateriemi nezkoušejte žádné podobné pokusy, a to ani v případě potřeby jejich fyzické likvidace, k tomuto účelu existují vhodná odběrná místa či speciální kontejnery. S nožem nebo kladivem v ruce můžete být nebezpeční nejen sobě, ale i svému blízkému okolí. Pro uklidněnou vězte, že běžným používáním nebo nošením v kapse se vám nic podobného nemůže stát.

Michal Javůrek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *