Domů » Bleskovky » Rok 2013 podle T-Mobile: Ve znamení velkých změn

Rok 2013 podle T-Mobile: Ve znamení velkých změn

Minulý rok v podání operátora T-Mobile můžeme bez přehánění označit jako rok zásadních změn: došlo k významnému snížení cen v mobilním sektoru, na trhu se objevily desítky virtuálních operátorů, odehrála se aukce vysokorychlostních kmitočtů i akvizice, které s velkou pravděpodobností změní rozložení sil. I v těchto nelehkých podmínkách dosáhl T-Mobile uspokojivých výsledků jak v počtu zákazníků, tak v oblasti finanční. Pokračoval nárůst využívání služeb, zejména datových.

T-Mobile získal 333 000 nových mobilních zákazníků; celkový počet zákazníků tak přesáhl 5,8 milionu. Také počet pevných linek meziročně vzrostl na celkových 120 000. Spotřeba telekomunikačních služeb opět stoupla, zatímco průměrná měsíční útrata na jednoho zákazníka klesla.

V loňském roce T-Mobile rozšířil a zrychlil svou mobilní datovou síť také tím, že v Praze a Mladé Boleslavi komerčně spustil LTE. „Magentová“ síť je dlouhodobě v nezávislých měřeních hodnocena jako nejrychlejší v ČR. T-Mobile obohatil svou nabídku o atraktivní tarify kombinující hlas i data, přičemž některé z nich zahrnují také mezinárodní volání a roaming. V květnu český T-Mobile oznámil akvizici 100% podílu v T-Systems CZ. Druhá polovina roku se odehrála ve znamení fúze obou společností. Ta byla úspěšně završena 31. prosince 2013, a T-Mobile tak mohl do nového roku vstoupit jako silnější, integrovaná ICT společnost.

Zákazníci operátora

K 31. prosinci 2013 registroval T-Mobile více než 5,8 milionu zákazníků využívajících mobilní služby. Meziročně operátor získal 333 000 nových zákazníků především v segmentu tarifních klientů, kteří tak tvoří 56,4 % zákaznické základny. Počet uživatelů předplacených Twist karet dosáhl 2,5 milionu. Měsíční churn (podíl zákazníků, kteří se rozhodli přestat používat služby operátora) zůstal na nízké hodnotě 1,1 %.

V tisících

Q1 – Q4 2012

Q1 – Q4 2013

Změna meziročně (zaokrouhleno)

Počet zákazníků – mobilní služby*

5 498

5 831

6,1 %

Tarifní zákazníci

3 072

3 289

7,1 %

Twist zákazníci

2 426

2 502

3,1 %

Noví zákazníci*

117

333

n/a

Tarifní zákazníci

199

217

9,0 %

Twist zákazníci

-83

76

n/a

Průměrný měsíční churn – mobilní služby

1,1 %

1,1 %

0,0 p. b.

Tarifní zákazníci

0,4 %

0,4 %

    0,0 p. b.

* Z technických důvodů nejsou rozlišeny údaje o zákaznících jednoho z T-Mobile partnerů

V roce 2013 zákazníci T-Mobile z mobilů průměrně provolali 145 minut měsíčně, o 9 % více než o rok dříve. Celkový nárůst spotřeby služeb se projevil ve všech oblastech, jak v počtu provolaných minut či odeslaných SMS zpráv, nejvíce pak v objemu přenesených dat. Tento údaj vzrostl ve srovnání s rokem 2012 o 88,3 % a přesáhl 6 600 terabytů.

Finanční výsledky

Přestože ceny telekomunikačních služeb významně klesly, zatímco jejich spotřeba roste, T-Mobile se podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Operátor dokázal částečně kompenzovat klesající tržby silným důrazem na efektivitu všech svých aktivit, aniž by redukoval investice do technologií či rozsah služeb zákazníkům.

Celkové tržby z pevných i mobilních služeb dosáhly téměř 23,8 miliard Kč, z čehož 19,8 miliard tvořily tržby ze služeb mobilních. Průměrná útrata na zákazníka v mobilním segmentu (ARPU) klesla
na 288 Kč, což je o 20,4 % méně ve srovnání s předchozím rokem. Růst spotřeby datových služeb se odrazil v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb; tento ukazatel vzrostl
o 7 procentních bodů na rekordní úroveň 34 %. 

v Kč

Q1 – Q4 2012

Q1 – Q4 2013

Změna meziročně (zaokrouhleno)

Celkové tržby (mil.)

26 254

23 756

-9,5 %

Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby

23 498

19 754

-15,9 %

EBITDA (mil.) – integrované služby

12 203

10 483

-14,1 %

EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby)

46,5 %

44,1 %

-2,4 p. b.

ARPU – mobilní služby

362

288

-20,4 %

Tarifní zákazníci

538

419

-22,1 %

Twist zákazníci

143

117

-18,2 %

Podíl nehlas. služeb na ARPU – mobilní služby

27 %

34 %

7 p. b.

Michal Javůrek

Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Napište komentář

Redakce si vyhrazuje právo mazat komentáře, které nesouvisejí s tématem diskuze, nebo jsou útočného či urážlivého charakteru (pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování). V případě porušení těchto pravidel chování může redakce zakázat přístup do diskuze.

Odeslané komentáře jsou strojově kontrolovány (spam, nevhodné výrazy…).