Domů » Bleskovky » Nordic Telecom a Nokia v ČR spouští světově unikátní LTE síť pro kritickou komunikaci

Nordic Telecom a Nokia v ČR spouští světově unikátní LTE síť pro kritickou komunikaci

Společnosti Nordic Telecom a Nokia spouštějí v České republice vůbec první LTE síť na světě v pásmu 410-430 MHz. Není však určena pro běžné uživatele. Jde o síť pro tzv. kritickou komunikaci. Ta je potřebná například pro zajištění ochrany veřejnosti a odstraňování následků živelních pohrom (BB-PPDR), pro poskytování kritických širokopásmových datových služeb, nebo pro oblast kritického IoT a M2M.

Síť pro záchranáře, vojáky i průmysl

Budovanou LTE síť tedy bude možné v ČR využít pro mobilní komunikaci složek integrovaného záchranného systému nebo pro komunikaci v kritických průmyslových odvětvích. Nordic Telecom je dle svého vyjádření připraven nabídnout toto řešení uživatelům z řad veřejné správy i komerčních firem, kteří vyžadují služby kritické komunikace.

Hlavním důvodem budování sítě je však zřejmě snaha v budoucnu nahradit stávající síť Pegas. Ta je již morálně i technicky zastaralá a přestává dostačovat současným nárokům. Ministerstvo vnitra o náhradě této sítě jednalo právě se společností Nordic Telecom, ale také třeba s O2. Zároveň však byla uzavřena zakázka na dílčí modernizaci sítě Pegas, neboť stát chce mít minimálně v počátcích záložní řešení.

Výhodou nové sítě Nordic Telecomu je právě již zmiňovaná spolupráce s Nokií. Ta dodala potřebné technologie a síť tak nespoléhá na prvky od Huawei, které by zřejmě v síti pro kritickou komunikaci mohly představovat bezpečností riziko. Oproti tomu O2 uzavřelo s Huawei memorandum o spolupráci.

Přenos videa v reálném čase a další datové služby jsou již dnes pro práci záchranných a bezpečnostních složek, municipalit, oddílů městské policie, vybrané složky armády, ale i energetické firmy nebo dopravní podniky ve světě nezbytností. U nás jsou však stále zmiňované instituce odkázány na analogovou síť Pegas, která není schopna moderních datových přenosů.

Tuto potřebu dokáže zajistit právě kritická komunikace založená na LTE technologii v pásmech s nízkou frekvencí. Vyznačuje se totiž vysokým stupněm zabezpečení, vysokou rychlostí přenosu dat, nízkou latencí a také schopností pokrýt signálem velké oblasti území. Nové frekvenční pásmo 410-430 MHz také odpovídá doporučení EU pro provoz sítí kritické komunikace.

Tomáš Krompolc

Fanoušek Androidu, Googlu a moderních technologií. Rád si poslechne tvrdší hudbu a mezi jeho nejoblíbenější seriály patří ty z produkce Netflixu. V současné době je spokojeným majitelem telefonu OnePlus 6.

Napište komentář

Redakce si vyhrazuje právo mazat komentáře, které nesouvisejí s tématem diskuze, nebo jsou útočného či urážlivého charakteru (pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování). V případě porušení těchto pravidel chování může redakce zakázat přístup do diskuze.

Odeslané komentáře jsou strojově kontrolovány (spam, nevhodné výrazy…).