Domů » Články » Signál na železnici v ČR: Jaké jsou výsledky historicky prvního měření ČTÚ?

Signál na železnici v ČR: Jaké jsou výsledky historicky prvního měření ČTÚ?

Český telekomunikační úřad zveřejnil výsledky historicky vůbec prvního měření pokrytí tranzitních železničních koridorů signálem všech mobilních sítí našich operátorů. Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanoví operátorům závazek pokrýt alespoň 50 % délky koridorů do jara roku 2019. O dva roky později musí být pokryté koridory, dálnice a rychlostní komunikace v celé délce v definované rychlosti přenosu dat.

Dvě NEJ

Nejslabší vnitřní pokrytí měření odhalilo na II. tranzitním železničním koridoru (Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav), kde v sítích LTE je poměr pokrytých a nepokrytých bodů přibližně stejný, naopak nejlepší hodnoty vykazuje IV. koridor (Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště), kde sítěmi LTE je pokryto až 75 % délky tratě.

Tranzitní koridory
Tranzitní koridory

Měření provedené na konci dubna dále odhalilo, že v mnoha případech je pokrytí ‘roztříštěné‘, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „mobilní telefony pak vzhledem k času potřebnému k přihlášení do sítě indikují subjektivně nižší míru pokrytí než je naměřená“. 

koridor operátor LTE LTE + 3G GSM
outdoor indoor outdoor indoor outdoor indoor
I. koridor T-Mobile 91,10% 63,30% 96,40% 69,80% 99,90% 95,30%
O2 85,20% 56,90% 96,10% 67,20% 99,93% 96,50%
Vodafone 93,60% 62,90% 98,20% 70,80% 99,85% 95,77%
II. koridor T-Mobile 83,30% 45,30% 94,70% 56,80% 99,94% 97,99%
O2 85,90% 53,30% 95,20% 61,10% 99,97% 97,21%
Vodafone 96,70% 51,70% 99,00% 64,50% 99,92% 95,52%
III. koridor T-Mobile 89,40% 65,10% 95,10% 69,90% 99,86% 93,90%
O2 93,20% 67,90% 93,30% 72,30% 99,84% 94,70%
Vodafone 96,10% 66,20% 98,20% 68,50% 99,86% 91,79%
IV. koridor T-Mobile 96,30% 76,40% 99,10% 79,60% 99,95% 97,15%
O2 90,60% 70,00% 98,10% 76,40% 99,95% 97,86%
Vodafone 97,80% 64,70% 98,30% 71,00% 99,94% 94,18%

Konstrukce vozu má velký vliv na příjem signálu

Podstatný vliv na kvalitu připojení má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné. I když do roku 2021 bude pokrytí železničních koridorů 100 %, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit například použitím opakovačů nebo vytvořením tzv. pikobuněk pro interiér vozů.

Zkušeností z letošního měření využije ČTÚ při přípravě kontroly splnění rozvojových kritérií v letech 2019 a 2021 kdy bude třeba prověřit i rychlost přenosu dat. Pro prezentaci výsledků měření ČTÚ připravuje webovou aplikaci, která dále bude rozšířena o vizualizaci dat z měření pokrytí dálnic a rychlostních silnic. Kompletní výsledky měření naleznete v tomto PDF souboru (velikost 48 MB).

Michal Javůrek

Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Napište komentář

Redakce si vyhrazuje právo mazat komentáře, které nesouvisejí s tématem diskuze, nebo jsou útočného či urážlivého charakteru (pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování). V případě porušení těchto pravidel chování může redakce zakázat přístup do diskuze.

Odeslané komentáře jsou strojově kontrolovány (spam, nevhodné výrazy…).