Jak funguje funkce “Kondice baterie” v nové betě iOS 11.3?

Apple včera vypustil v pořadí již druhou beta verzi systému iOS 11.3 pro uživatele zapojené v programu Public Beta. Ačkoli nová verze přináší mnoho novinek, tou nejvíce diskutovanou je především zapnutí/vypnutí zpomalení zařízení s degradujícími bateriemi. V tomto článku vám ukážeme, kde můžete novou volbu najít a případně deaktivovat.

Tuto novou funkci najdete v aplikaci Nastavení a zde v menu Baterie. Apple se rozhodl funkci v případě české jazykové mutace pojmenovat jako “Kondice baterie”, která se v současné době nachází, podobně jako systém iOS 11.3, ve své beta fázi. Předpokládáme však, že se spolu s finální verzí systému iOS 11.3 dočkáme také finální verze této funkce.

Jak si můžete ze screenshotů pořízených mým vlastním iPhonem SE povšimnout, po necelém roce aktivního užívání má baterie telefonu zbývající kapacitu 94 % (z původních 100 % při prvním spuštění telefonu). Screenshot odhaluje také další informaci – v mém konkrétním případě nebylo dosud zpomalení z důvodu degradující baterie aplikováno. Není prozatím jasné, jaká hodnota kapacity baterie danou funkci spouští, odhadem by se aplikace této funkce mohla týkat zařízení se zbývající kapacitou 60 % a níže, jedná se však pouze o osobní domněnku. Pokud tedy ani u vás ke zpomalení nedošlo, měli byste vidět tu stejnou zprávu, jakou vidím v daném menu já (pochopitelně však s jinou procentuální hodnotou zbývající kapacity baterie).

Z výše přiloženého obrázku je patrné, jak by daná zpráva vypadala (bohužel však v angličtině), pokud by byla systémem zjištěna degradující baterie (na levé straně). V prvním odstavci je modrým zvýrazněním napsáno slovo “Disable…” neboli “Vypnout…”. Po zvolení této volby dojde okamžitě k vypnutí funkce, která zpomaluje zařízení s degradujícími bateriemi. Po provedení tohoto kroku uvidíte (opět bohužel však v angličtině) novou zprávu (na pravé straně), která informuje o tom, že byla funkce uživatelem manuálně vypnuta. Má to však jeden malý háček – ačkoli je funkce zpomalení aktuálně vypnuta, může dojít k jejímu znovuzapnutí v případě, kdy se telefon vypne/restartuje z důvodu nestability systému, kterou může degradující baterie způsobit. Pokud tedy k této komplikaci dojde, budete muset funkci znovu manuálně vypnout.

Nejlepší a nejlevnější možností, jak všem komplikacím předejít, je pochopitelně výměna baterie ve vašem zařízení, pokud tedy zrovna neplánujete nákup nového zařízení. Jak také doplňuje samotný Apple, tato nová funkce bude u nových zařízení (iPhone 8/8 Plus/X) i po vydání finální verze systému iOS 11.3 nedostupná a zařízení nebudou samovolně zpomalována, neboť zde došlo k celkovému přepracování nejen hardwaru, ale i softwaru. Zpomalení tak nebude i přes degradující kapacitu baterie potřeba, rovněž by se tito uživatelé neměli setkat s neočekávanými vypnutími/restarty jejich zařízení. V případě neúnosné kapacity baterie tak bude pouze potřeba její výměna.

Autor článku Lukáš Čambala
Lukáš Čambala
Student ekonomické fakulty žijící převážně v Brně. Milovník filmů, kvalitních soundtracků, ICT a značky Apple.

Kapitoly článku