WMM Jízdní řády 2.5: IDOS pro Windows Phone v nové verzi (recenze)

Představujeme vám jednu z nejpropracovanějších aplikací pro operační systém Windows Phone. Jejím účelem je pokročilé vyhledávání dopravních spojení (autobus, vlak, letadlo, MHD) v České republice s využitím zdrojových dat z IDOS.cz

Aplikace WMM Jízdní řády slouží k vyhledávání dopravních spojení v ČR. K dispozici je autobus, vlak, letadlo a také městská hromadná doprava. Zdrojová data (jízdní řády) pochází od společnosti CHAPS, která stojí za tvorbou populární webové služby IDOS. Díky tomuto zdroji mohou být data stále aktuální. WMM Jízdní řády vznikají pod hlavičkou webu WMMania.cz již téměř rok a podílí se na ní (ve svém volném čase) několika členný tým. Programování samotné aplikace je v režii „MikyhoWoW“, který stojí za řadou oblíbených aplikací pro Windows Mobile. Grafickou podobu aplikace vytvořil grafik známý pod nickem „mydyingbride“.

Základní funkce a ovládání

Ovládání celé aplikace je velice jednoduché a dodržuje standardy Windows Phone. Základní rozhraní je rozděleno do několika záložek (pivotů), mezi kterými je možno libovolně přepínat posunem prstu po displeji ve vodorovném směru.

První záložkou (Hledat) je vlastní „formulář“ pro specifikaci parametrů vyhledávaného spojení. V horní části zvolíte typ dopravy (autobus, vlak, autobus + vlak, letadlo, MHD, kombinace), zadáte výchozí a cílovou stanici, datum a čas a můžete spustit vyhledávání ikonkou ve spodním menu.

WMM Jízdní řády WMM Jízdní řády

Druhá záložka (Spojení) obsahuje výsledky vyhledávání. Na tuto kartu vás aplikace sama přepne po stisknutí tlačítka s lupou (na kartě vyhledávání). Je však možné se sem kdykoliv dostat vodorovným pohybem prstu po displeji. Výsledky vyhledávání obsahují všechny nejnutnější informace a to vč. odhadovaných pěších přesunů, celkového času jízdy a případných zpoždění daných spojů. V případě, že potřebujete o konkrétním spoji zjistit více informací, stačí na něj jednoduše kliknout a na displeji se zobrazí jeho detail (tuto část aplikace si popíšeme v některém z dalších odstavců).

WMM Jízdní řády

Třetí a zároveň poslední záložkou jsou Oblíbené. Sem si můžete uložit všechny Vaše oblíbené trasy, které často používáte. Tyto trasy se automaticky rozdělí do skupin dle dopravního prostředku a u každé trasy se zobrazí v pravé části také malá ikonka, která umožňuje vyhledání spojení v opačném směru. Přidávat nové trasy mezi oblíbené je možno pomocí speciálního tlačítka umístěného v detailu jakéhokoliv spoje.

WMM Jízdní řády

Zadávání stanic/našeptávač

Samotné zadávání stanic je možno řešit několika rozdílnými způsoby a každý si tak může zvolit ten, který mu nejvíce vyhovuje. Než se pustíme do popisu jednotlivých možností zadání stanic, je třeba upozornit na oblast ve spodní polovině displeje, kde je možno zvolit odjezd/příjezd, maximální počet přestupů a možnost přidání přestupního místa. Ve spodní liště pak kromě tlačítka pro vyhledání spoje (lupa) naleznete také tlačítka pro záměnu výchozí a cílové stanice, aktualizaci času a zobrazení mapy (podrobněji si popíšeme v samotné kapitole).

Klasický našeptávač zastávek

V první řadě je zde klasická možnost zadat stanici ručně (na klávesnici). V praxi však není nutné vypisovat celý název, jelikož aplikace disponuje sofistikovaným našeptávačem zastávek, který během psaní názvu stanice automaticky vyfiltruje relevantní zastávky. Databáze všech zastávek je uložena na serverech poskytovatele dat a pro funkci našeptávače (a následné vyhledání spoje) je tedy nutné internetové připojení. Našeptávač je však naprogramován tak, aby nejdříve prohledal lokální historii a až následně internetovou databázi. Díky tomuto řešení je vyhledávání velice rychlé a efektivní.

WMM Jízdní řády

Historie vyhledávání

Druhá možnost výběru zastávek je pomocí samotné historie, která se nachází pod políčkem, kam se zadává název zastávky. V historii jsou zobrazeny všechny stanice, které jste již někdy vyhledali (v časovém pořadí). Tato metoda zadání je nejvhodnější (nejrychlejší) v případě často používaných stanic, které se vyskytují mezi naposledy zadanými a stačí na ně tedy v seznamu pouze kliknout.

GPS našeptávač

Pro náročné uživatele jsme připravili také třetí možnost zadání stanice v podobě GPS našeptávače. Tento našeptávač se aktivuje po kliknutí na tlačítko „moje poloha“. Aplikace následně automaticky pomocí GSM sítě a GPS určí vaši aktuální polohu a zobrazí seznam zastávek v okolí. U každé zastávky je navíc uvedena i vzdálenost. Pokud v GPS našeptávači zvolíte položku „aktuální poloha“, aplikace následně vyhledá spoje jedoucí z několika zastávek ve vašem nejbližším okolí. V praxi je tato možnost velice efektivní v případě, kdy pospícháte a potřebujete se rychle rozhodnout, ze které zastávky budete dříve v cíli.

WMM Jízdní řády

Výběr z mapy

Třešničkou na dortu je možnost vybrat počáteční i cílovou stanici z mapy. K dispozici je opět několik možností, jak na to. Tou nejjednodušší je kliknutí na ikonku mapy ve spodním menu vyhledávací obrazovky. Po kliknutí se otevře mapa, kterou můžete standardně ovládat (mapu samozřejmě můžete standardně ovládat – posouvat, přibližovat atd.) a kde uvidíte svou polohu a zastávky ve vašem okolí. Po kliknutí na konkrétní zastávku se aplikace zeptá, zdali ji chcete zvolit jako startovní či cílovou. Na mapě si můžete také všimnout, že všechny zastávky jsou zobrazeny 2x. Nejedná se o chybu, ale o skutečnou polohu zastávek v obou směrech. Při výběru se však tímto nemusíte znepokojovat, jelikož aplikace při vyhledávání zvolí vždy tu, která odpovídá směru, ve kterém pojedete.

WMM Jízdní řády WMM Jízdní řády

Možnost výběru stanice z mapy využijete především v neznámém prostředí, kde si budete moci nejen jednoduše navolit požadovanou výchozí a cílovou stanici, ale především se k ní můžete následně pohodlně navigovat (pomocí mapy). S touto funkcí je tak konec nesmyslnému bloudění a hledání té správné zastávky, kterou vám aplikace ukázala jako nejvhodnější.

Mapu se zastávkami je možné zobrazit (po kliknutí na ikonku) také přímo z GPS našeptávače. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zde je možno vybrat pouze výchozí stanici (nikoliv cílovou).

Výsledky vyhledávání

Po kliknutí na tlačítko lupy na záložce „Hledat“ dojde k automatickému přesunu na záložku „Spojení“, kde naleznete seznam výsledků vyhledávání. U každého spoje jsou uvedeny všechny potřebné údaje (časy, linky, pěší přesuny, zpoždění apod.). Další/předchozí spojení je možno načíst po kliknutí na příslušná tlačítka další/předchozí spojení. V nastavení aplikace je také možno zvolit automatické načítaní dalších výsledků. Pokud potřebujete o konkrétním spoji zjistit více informací, stačí na něj kliknout.

WMM Jízdní řády

Detail spojení

Detail spojení je rozdělen do několika dílčích záložek. První záložkou je „Dráha spoje“, kde je graficky znázorněna celá dráha zvoleného spoje vč. všech časů a zastávek, kterými zvolený spoj projíždí. Pokud vyhledání spojení zahrnuje použití více dopravních prostředků či linek, jsou zde zobrazeny všechny (postupně pod sebou). Standardně je zobrazena pouze zkrácená dráha, která je ohraničena zadanými stanicemi. Pokud však potřebujete zobrazit dráhu celou, stačí na tu zkrácenou pouze kliknout. Následně dojde k automatickému načtení a zobrazení všech zastávek dané linky.

WMM Jízdní řády WMM Jízdní řády

Druhá záložka obsahuje podrobné informace o konkrétním spoji, kde naleznete snad vše, co je k dispozici.

WMM Jízdní řády

Další užitečné funkce

V detailu spojení je třeba upozornit také na poměrně pestrou nabídku dalších funkcí, které jsou zastoupeny ikonkami a položkami ve spodní liště, resp. menu.

WMM Jízdní řády

Připnutí spoje na úvodní obrazovku

Každý spoj je možné připnout (v podobě dlaždice) na úvodní obrazovku. V detailu spoje stačí kliknout na ikonku s připínáčkem. Totéž (ale o něco rychleji) lze provést také přímo z výsledků vyhledávání přidržením prstu na vybraném spoji.

Přidání do oblíbených

Přidání do oblíbených je obdobné připnutí na úvodní obrazovku. Je možno využít ikonku v detailu spoje či přidržení prstu ve výsledcích vyhledávání.

WMM Jízdní řády

Mapa spoje

Detail spojení nabízí také podrobnou mapu spoje dostupnou po kliknutí na ikonku mapy.

WMM Jízdní řády

Upozornění

U každého spoje je možno nastavit standardní upozornění před jeho odjezdem. Toto nastavení je možno provést v detailu spoje po kliknutí na ikonku budíku. Následně budete vyzváni k výběru časového předstihu, ve kterém se upozornění zobrazí. Na výběr je 5, 10, 15 a 30 minut, případně pak 1 hodina a 1 den.

WMM Jízdní řády

Sdílení

Vyhledaný spoj můžete také sdílet pomocí SMS či e-mailu, tuto možnost naleznete v detailu spojeni po vysunutí spodního menu (ikonka „tři tečky“). Pokud máte nastavených více upozornění, můžete je spravovat v sekci „upomínky“, kterou naleznete na kartě „Hledat“ opět po zobrazení spodního menu.

Nastavení

WMM Jízdní řády obsahují také drobné možnosti nastavení. Vstup do nastavení je skryt v menu na výchozí kartě aplikace (Hledat).

WMM Jízdní řády WMM Jízdní řády

Prvním nastavením je možnost zobrazit po spuštění aplikace přehledný výběr dopravy, což výrazně urychlí prvotní zadání hledaného spoje hlavně v případě, kdy často kombinujete různé dopravní prostředky. Druhá položka nastavení deaktivuje našeptávač, což zapříčiní, že názvy zastávek bude třeba celé vyplňovat ručně. Pro deaktivaci GPS našeptávače pak slouží položka „moje poloha“. Nastavení obsahuje také možnost změny ikonky aplikace (týká se pouze ikonky na ploše). Na výběr je buď původní obrázková, nebo klasická „metro“ ikonka (její pozadí přebírá barvu zvoleného tématu). Na závěr je třeba zmínit také možnost nastavení automatického načítání dalších vyhledaných spojů.

Podpora Windows Phone 7.8 / 8

Aplikace je také postupně optimalizována pro plnohodnotné využití na nejnovějších verzích operačního systému. V současné chvíli je možno zvolit jednu ze tří velikostí dlaždice aplikace. Další funkce budou následovat.

Zdrojová data

Díky spolupráci se společností CHAPS, která je provozovatelem a autorem populární webové služby IDOS, může aplikace svým uživatelům nabídnout ty nejaktuálnější a nejpřesnější data, která jsou pro ČR k dispozici.

Budoucí plány a aktualizace

V budoucích verzích se můžete těšit například na dokončení optimalizací pro nejnovější verzi operačního systému, integraci funkce pro nákup elektronických jízdenek a mnoho dalších funkcí.

Autoři by tímto chtěli také požádat všechny uživatele aplikace, aby se vyjádřili, jak se jim nová verze líbí, případně co změnit v následujících aktualizacích. Své názory a postřehy můžete připojit do komentářů níže, nebo využít naše fórum.

Tipy a triky

Na závěr ještě připojím několik zajímavých tipů a triků.

Vyhledání spojů z více výchozích stanic
Pokud máte ve své blízkosti více stanic a rozhodujete se, ke které vyrazit, aby jste do cíle dorazili co nejdříve. Doporučujeme zvolit výchozí stanici přes GPS našeptávač a vybráním položky „aktuální poloha“.

Automatické načítání výsledků
Pokud vám nevyhovuje načítání dalších spojů pomocí tlačítka (datově méně náročné), můžete v nastavení aplikace zvolit automatické načítání.

Rychlé zobrazení oblíbených spojů
Pokud máte nastaveno několik oblíbených spojů a potřebujete k nim co nejrychleji přistupovat, stačí spustit aplikaci a posunem prstu směrem doleva zobrazit záložku „Oblíbené“. Každý oblíbený spoj je také možno připnout na plochu (v záložce Oblíbené přidržte na konkrétním spoji prst).

Celá dráha spoje
Celou dráhu spoje zobrazíte jednoduchým kliknutím na zkrácenou dráhu spoje v detailu spoje.

Stažení a cena

Aplikaci je možno standardně stáhnout z Windows Phone Store. K dispozici je zkušební verze zdarma, která umožňuje vyhledat 10 spojů. Plná (neomezená) verze stojí 42 Kč.

-

Autor článku
Jindřich Lukeš
image/svg+xml
+

Kapitoly článku