Domů » Články » Více než polovina lidí vidí šanci v léčbě rakoviny v genetických úpravách a operacích prováděných roboty

Více než polovina lidí vidí šanci v léčbě rakoviny v genetických úpravách a operacích prováděných roboty

Stejně jako v loňském roce, zpracovala renomovaná společnost STEM/MARK pro futuristický festival Future Port Prague, jehož jsme mediálním partnerem, exkluzivní průzkum zjišťující postoje a názory českých obyvatel v oblasti technologií budoucnosti. Z průzkumu vyplývá, že většina lidí technologie vnímá, ale aktivně se o ně zajímá jen čtvrtina populace, hlavně mladí lidé a muži.

Lidé by si přáli technologický pokrok zejména v léčbě a podpoře dlouhověkosti, dále v možnostech cestování a v pomoci robotů v domácnosti. Ženy by si častěji přály samojezdící auta, mladí lidé zrychlené cestování, lidé nad 44 let zlepšení zdraví, Pražané podporu ekologie a lidé s VŠ vzděláním častěji zdravé potraviny.

Do 10 let nebudou mít auta pedály ani řadící páku

Jedním z klíčových témat v rámci proměn společnosti v budoucnosti je mobilita, zabývající se novými druhy a typy dopravy. Lidé dle průzkumu předpokládají postupné rozšiřování elektromobilů až na 30-40 % prodaných aut v roce 2024. Řízení auta se podle respondentů do 10 let moc nezmění, s výjimkou masivnějšího přechodu na automatickou převodovku a alternativní paliva.

future hand technology
Ilustrační obrázek

Více než polovina dotazovaných si myslí, že auta do 10 let nebudou mít pedály, řadící páku ani nebudou potřebovat fosilní paliva. Ve funkční létající auta však v dohledné době nevěří. Pouze asi desetina obyvatel ČR si myslí, že se v některých městech objeví létající auta, tzv. VTOL (vertical take-off and landing, tj. s kolmým startem a přistáním) už za rok a většina lidí se domnívá, že drony budou do budoucna představovat nejvýše 40 % pohybujících se objektů na nebi a letadla více než 60 %. Komerční cesta na Mars proběhne ještě v tomto století, podle většiny dotazovaných, a třetina z nich si myslí, že to bude nejpozději v roce 2030.

Genetické úpravy a operace prováděné roboty pomohou v boji proti rakovině

Podle průzkumu jsou lidé skeptičtí ohledně brzkého použití umělé inteligence v lékařské diagnostice – představit si ji dokáže pouhá třetina respondentů – zejména jsou to mladí lidé do 30 let s vysokoškolským vzděláním. Poukazuje to na malou informovanost v této oblasti, protože strojové učení se v diagnostice již na mnoha místech zavádí do běžné praxe. Použití nanobotů ve zdravotnictví nemá jednoznačnou podporu – polovina lidí s jejich použitím souhlasí, druhá polovina nesouhlasí nebo neví.

Většina lidí věří v objevení nových léků pro boj s rakovinou, více než polovina lidí vidí šanci ještě v genetických úpravách a operacích prováděných roboty. Mladí do 30 let věří v robotické operace a umělou inteligenci ve zdravotnictví častěji, naopak lidé nad 44 let věří častěji v úpravy DNA pomocí genetického inženýrství. Pozitivní přínos úprav DNA vidí většina lidí také v prevenci nemocí a úmrtí a také jako možnost se připravit na budoucnost a získat nové schopnosti.

future head technology
Ilustrační obrázek

Často je také diskutovaná otázka vztahů mezi lidmi a roboty. Většina lidí si myslí, že vztahy mezi lidmi a roboty nikdy nebudou na úrovni mezilidských vztahů a jen necelá třetina lidí věří ve skutečné vztahy, častěji muži a lidé do 44 let. Většina lidí se také domnívá, že umělá inteligence v budoucnu dožene tu lidskou, přičemž více než polovina lidí odhaduje, že se tak stane nejpozději do 50 let.

Co dalšího vyplynulo z průzkumu?

  • Přibližně polovina lidí věří, že maso se jednou bude pěstovat uměle – myšlence věří častěji muži a technologičtí optimisté
  • Téměř polovina lidí věří, že v budoucnu bude vzdělávání efektivnější – slibují si to častěji muži a mladí lidé do 30 let. Většina lidí odhaduje, že se děti budou učit s využitím 3D tisku, virtuální reality a robotů
  • Digitalizace ve firmách podle poloviny lidí v budoucnu přinese zkrácení pracovní doby a zlepšení podmínek. Naopak platový růst nebo zlepšení vztahů většina lidí neočekává.
  • Lidé tipují, že banka budoucnosti bude běžně používat elektronické občanky, více než polovina dotazovaných neočekává žádné další velké inovace
  • Použití kolaborativních robotů je podle většiny lidí poměrně rozšířené již dnes a bude narůstat – muži vidí jejich budoucnost častěji v průmyslu, zdravotnictví a dopravě, zatímco mladí lidé do 30 let i v umění a školství

Průzkum byl realizován metodikou CAWI (online) dotazováním na přelomu července a srpna 2019 společností STEM/MARK na vzorku 518 respondentů z cílové skupiny internetové populace ve věku 15-60 let, reprezentativně dle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.

Roman Hálek

Technologie 21. století mě inspirují a neustále popohání vpřed. Rád o nich píši a ještě radši je všechny zkouším. A pokud zrovna nesedím u klávesnice, s nadšením běhám, nebo se proháním na kole, a s nepatrně menším nadšením dálkově studuji vysokou školu.

Napište komentář

Redakce si vyhrazuje právo mazat komentáře, které nesouvisejí s tématem diskuze, nebo jsou útočného či urážlivého charakteru (pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování). V případě porušení těchto pravidel chování může redakce zakázat přístup do diskuze.

Odeslané komentáře jsou strojově kontrolovány (spam, nevhodné výrazy…).