TOPlist

SensorScroll: Ovládněte skrolovací kolečko u HTC Diamondu a Touche Pro

Domovská stránka webu SMARTmania.cz

-Komunikátory HTC Touch Diamond a HTC Touch Pro mají na přední straně pod displejem kolečko, které má dvě základní funkce. Tou první je klasický pětisměrný ovladač; tedy šipky vlevo, vpravo, nahoru, dolu a potvrzovací střed. Kromě této základní funkce však HTC kolečko vybavilo ještě jednou zajímavou vlastností, která souvisí s tím, že celý blok funkčních kláves pod displejem je citlivý na dotek. Díky tomu funguje zoomování nebo scrollování v případě, že uživatel krouží prstem po obvodu senzorového kolečka. Jednoduše stačí v této oblasti pohybovat prstem a software mobilu se již stará o rozpoznávání toho, co se s kolečkem děje.

Schopnosti senzorové části mě zaujaly nejvíce. Když si zájemce o mobil o kolečku přečte, určitě jej zaujme. Praxe je však trochu odlišná. Použitelnosti kolečka ubírá to, že je ve výchozím stavu vyhrazená pouze některým aplikacím. Například v prohlížeči Opera Mobile 9.5 lze pomocí kolečka zvětšovat a zmenšovat stránku. Stejně tak kolečko funguje i v Google Maps. Ovšem v menu přístroje nebo v Outlooku nefunguje. S dalším problémem se mohou uživatelé setkat v případě, že kolečko mačkají příliš rychle za sebou. Osobně se mi velmi často stává, že pokud v rychlosti stisknu šipku nahoru a následně šipku dolů nebo do strany, mobil tyto dva následující doteky identifikuje jako část otáčení, a tak místo skoku na jiný formulářový prvek v mobilní Opeře mi stránku zvětší nebo zmenší. Hranice pro rozlišení otáčení a mačkání šipek je nastavena docela nešťastně. Alespoň pro některé uživatele.

-
Senzorové kolečko u komunikátorů HTC Touch Pro a Touch Diamond

Některé z problémů řeší různými cestami aplikace SensorScroll. Ta vznikla na začátku letošního roku a nyní se nachází v testovací verzi 0.5. Tato utilita je šířena jako freeware a její obsluha je velmi jednoduchá.

Po instalaci se v nabídce Programy objeví dvě ikonky, jedna s popiskem SensorScroll, a druhá s SensorScroll Settings. Asi každý tuší, k čemu která je. První aplikaci spouští a také vypíná; jednoduše prvním tapnutím se aplikace spustí a druhým tapnutím na ikonku se ukončí (po dotazu, zda to opravdu myslíte vážně). Ikona SensorScroll tedy funguje jako přepínač. Během instalace se vytvoří zástupce také do složky Po spuštění, a tak SensorScroll startuje zároveň se systémem Windows Mobile. A při změně nastavení se nová nastavení projeví ihned – bez nutnosti restartovat systém nebo aplikaci, to samé platí i při prvním spuštění hned po instalaci.

-
Zástupci v nabídce Programy

Druhá ikonka, ta s popiskem SensorScroll Settings, slouží k nastavení aplikace. Po spuštění se objeví jednoduchý editor, kde je na každém řádku jedno pravidlo. Dole je pak lišta s ovládáním – uložit nastavení, načíst nastavení, přidat nové pravidlo, upravit vybrané existující pravidlo, šipky pro přesun pravidel a nakonec také ikona po smazání pravidla. Pravidla se provádějí popořadě tak, jak jsou řazena v nastavení.

- -
Seznam pravidel a vytvoření nového pravidla

Pro každé pravidlo lze nastavit podmínky, po jejichž splnění bude platit. Lze vybrat i samotný proces (v mém případě to bohužel nefunguje) nebo okno. Pod položkou Window je možnost nastavit libovolné okno (, pak pravidlo platí bez ohledu na aktuální aplikaci). Například je tedy možné určit, že dané pravidlo bude fungovat pouze pokud je uživatel právě ve výpisu zpráv Outlooku. Další položkou je nastavení rychlosti (Minimum repeat time), který má čtyři možnosti: 0, 10, 30, 50 a 90 setin sekundy. Znamená to, jak často se provede níže nastavená akce v případě, že uživatel krouží prstem po kolečku. Zda vám číslo něco řekne nebo ne vážně nevím. Mě číslo nic neřeklo a tak jsem si v jednom pravidle nastavoval postupně všechny hodnoty a prostě vyzkoušel, která mi vyhovuje nejvíc.

Zde je na výběr nastavení scrollování po řádku (obdoba stisknutí šipky) nebo po stránce (obdoba stisknutí kláves Page Up nebo Page Down), a to jak vodorovně, tak i svisle. Dále je možné nastavit napodobení stisku nějaké klávesy. Toto nastavení specifikují dvě políčka níže, kde se nastaví klávesa pro otáčení po a proti směru hodinových ručiček. Aplikace pak za uživatele „stiskne“ danou klávesu pokud bude kroužit prstem. Poslední možností je, aby se nedělo vůbec nic. Tuto možnost mám nejraději, neboť v kombinaci s nastavením pro libovolné okno kolečko jednoduše vypne. Pokud uživatele chování kolečka při kroužení deprimuje jako mě, stačí nastavit pravidlo pro všechna okna a akci „nedělat nic”. Kolečko pak na dotek vůbec nebude reagovat (ani v Google Maps), ale základní funkce neztratí. Pořád budou fungovat šipky pro výběr ikon, zpráv, čtení textu atd. Stejně tak bude fungovat dotekový střed kolečka pro zaostřování fotoaparátu.

SensorScroll 0.5 můžete stahovat z naší Download sekce. Jedná se sice o velmi jednoduchou aplikaci, nicméně díky rozsáhlým možnostem nastavení dokáže spouště uživatelů pomoci při správném nastavení senzorového kolečka.

Článek původně vyšel na autorově blogu Carnero.cc, kde naleznete velké množství dalších zajímavých návodů.

Autor článku carnero
carnero

Kapitoly článku