Rozbor: Co se opravdu stalo s mobilními tarify. Vyplatí se ještě počkat?

Nové ceny tlačí spotřebitele k nejvyšším neomezeným tarifům a k dlouhodobým závazkům. Ceny tarifů pro převládající skupinu uživatelů s nízkou a střední spotřebou zůstávají vysoké. Jejich uživatelé by měli raději vyčkat na příchod dalších operátorů.

Máte-li dražší neomezený tarif, vyměníte ho jednoduše za nový levnější. Jak se ale změnily tarify pro uživatele, kteří nepotřebují tolik volat, a kterých je naprostá většina? Vyplatí se jim přejít ze starších tarifů na nové včetně neomezených?

Tabulky níže ukazují, že ačkoliv Vodafone ještě pracuje na úplné řadě nových tarifů, jak T-Mobile, tak Vodafone nabídku O2 ve všech hladinách spotřeby v zásadě vyrovnali.

Starší tarify do 11. 4. 2013
 

Nové tarify po 21. 4. 2013

Metodika spotřebních košů

Porovnání starších a nových tarifů potvrzuje všeobecný pokles jejich cen. Druhý pozoruhodný jev je stlačení rozdílu cen mezi středními a vysokými tarify (Vodafone má 600 MB v neomezeném tarifu, odtud vyšší cena pro 1 GB koš). Operátoři tím směrují uživatele se středními spotřebami k nejvyšším neomezeným tarifům.

Vidíme také, že přes rozšířený názor o nejdražším O2 byla dříve situace opačná a teprve s příchodem nových tarifů se ceny operátorů vyrovnaly, když T-Mobile a Vodafone výrazně snížili ceny ve všech oblastech spotřeby. Následující tabulka s průměrnými hodnotami za trh ČR umožňuje dělat další obecnější závěry.

Průměrné ceny ČR po 21. 4. 2013

Všeobecný pokles cen v ČR je zřetelně rozdílný podle výše potřeby uživatele a je tím menší, čím nižší spotřební koš sledujeme. Cena koše neomezeného volání a SMS klesla v ČR průměrně o celých 75%. Výrazné snížení o téměř 45% vykazuje i koš s velmi vysokou spotřebou.

 

U nižších košů je situace odlišná: Zlevnily s výjimkou nejnižšího koše s internetem, jehož cena se prakticky nezměnila, v průměru o cca 20%. Za minimální objem služeb v koších s nízkou spotřebou proto zaplatíte víc než polovinu toho co za neomezený koš s x-násobně větším obsahem.

T-Mobile a Vodafone snížili i ceny pro tarifní uživatele s nízkou a střední spotřebou (u O2 vzrostly), patrně proto, že se také dostaly do centra pozornosti, a dorovnali nové ceny O2. Razantní a všeobecný pokles nastal jen u nejvyšších a nejdražších tarifů s největší rezervou ceny. Vše ale za cenu 24 měsíční smlouvy a mizejících dotací na telefony.

Skutečně neomezené tarify potřebuje jen malé procento uživatelů. Operátoři nové ceny nastavili tak, aby uživatelé s vyšší a střední spotřebou volili právě nejvyšší neomezené tarify. Chybí střední tarify s dostatkem internetu a za přiměřenou cenu. I u nízkých tarifů zůstaly vysoké ceny, zvlášť porovnáme-li objemy služeb mezi nízkými a nejvyššími koši. Jak ukazuje jiné srovnání cen mezi tarify bez internetu a s internetem, je znát i snaha operátorů doplnit chybějící výnosy z volání a SMS drahými daty.

Ceny klíčových spotřebních košů nejvíce užívaných domácnostmi se tedy příliš nezměnily, jsou stále vysoké a mají nepříjemné závazky. Pokud nemáte okamžitou potřebu hodně volat a posílat textové zprávy, není třeba s nákupem tarifu spěchat. Přijdou virtuální operátoři a stále je snad ve hře i 4. operátor, který by s cenami musel pohnout dolů.

Autor článku
Vladimír Stuchlý, Tarifon.cz
image/svg+xml
+

Kapitoly článku