Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele1-12 20161-12 2015Meziroční změna
Provozní výnosy

– mobilní výnosy v ČR

– fixní výnosy v ČR

37 522 mil. Kč

19 339 mil. Kč

11 563 mil. Kč

37 385 mil. Kč

19 216 mil. Kč

11 670 mil. Kč

+ 0,4 %

+ 0,6 %

– 0,9 %

Celkové náklady

– z toho provozní náklady

27 067 mil. Kč

7 950 mil. Kč

27 285 mil. Kč

8 089 mil. Kč

– 0,8 %
– 1,7 %
EBITDA10 451 mil. Kč10 142 mil. Kč+ 3,0 %
EBITDA marže27,9 %27,1 %+ 0,7 p. b.
Čistý zisk5 259 mil. Kč5 077 mil. Kč+ 3,6 %

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb31. 12. 201631. 12. 2015Meziroční změna
RelativníAbsolutní
Tarifní zákazníci3 356 tis.3 237 tis.+ 3,7 %+ 119 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou1 585 tis.1 659 tis.– 4,5 %– 74 tis.
Celkem4 941 tis.4 896 tis.+ 0,9 %+ 45 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU)289 Kč287 Kč+ 0,6 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby31. 12. 201631. 12. 2015Meziroční změna
RelativníAbsolutní
O2 TV (IPTV a OTT)221 tis.208 tis.+ 6,1 %+ 13 tis.
Aplikace O2 TV a web (počet uživatelů)cca 360 tis.cca 210 tis.
xDSL769 tis.795 tis.– 3,2 %-26 tis.
VDSL500 tis.438 tis.+ 14,1 %+ 62 tis.
Pevné hlasové linky699 tis.840 tis.– 16,8 %– 141 tis.
Chytré telefony31. 12. 201631. 12. 2015Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O256,3 %48,5 %+ 7,8 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O232,2 %18,6 %+13,7 p. b.