Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele 1-12 2016 1-12 2015 Meziroční změna
Provozní výnosy

– mobilní výnosy v ČR

– fixní výnosy v ČR

37 522 mil. Kč

19 339 mil. Kč

11 563 mil. Kč

37 385 mil. Kč

19 216 mil. Kč

11 670 mil. Kč

+ 0,4 %

+ 0,6 %

– 0,9 %

Celkové náklady

– z toho provozní náklady

27 067 mil. Kč

7 950 mil. Kč

27 285 mil. Kč

8 089 mil. Kč

– 0,8 %
– 1,7 %
EBITDA 10 451 mil. Kč 10 142 mil. Kč + 3,0 %
EBITDA marže 27,9 % 27,1 % + 0,7 p. b.
Čistý zisk 5 259 mil. Kč 5 077 mil. Kč + 3,6 %

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 3 356 tis. 3 237 tis. + 3,7 % + 119 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 1 585 tis. 1 659 tis. – 4,5 % – 74 tis.
Celkem 4 941 tis. 4 896 tis. + 0,9 % + 45 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 289 Kč 287 Kč + 0,6 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
O2 TV (IPTV a OTT) 221 tis. 208 tis. + 6,1 % + 13 tis.
Aplikace O2 TV a web (počet uživatelů) cca 360 tis. cca 210 tis.
xDSL 769 tis. 795 tis. – 3,2 % -26 tis.
VDSL 500 tis. 438 tis. + 14,1 % + 62 tis.
Pevné hlasové linky 699 tis. 840 tis. – 16,8 % – 141 tis.
Chytré telefony 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 56,3 % 48,5 % + 7,8 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O2 32,2 % 18,6 % +13,7 p. b.