Operátor O2 dnes oznámil své neauditované provozní a finanční výsledky za první čtvrtletí 2017. Konsolidovaná data obsahují výsledky všech dceřiných společností. V mobilním segmentu dosáhl celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. březnu 2017 výše 4 924 000, meziročně o 0,7 % více. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 3,0 % na 3 372 000. Jejich podíl na celkové bázi dosáhl úrovně 68,5 %, což představuje meziroční nárůst o 1,5 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb dosáhl výše 1 552 000.

Díky rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě a nabídce tarifů s navýšeným množstvím dat vzrostl meziročně datový provoz o dvě třetiny. Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o 15 % na 1 824 000.

O2 spojilo na Silvestra přes 19 milionů hovorů, datový provoz se téměř zdvojnásobil

Již 58 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 36% podporuje technologii 4G LTE. Počet zákazníků, kteří vlastní nejen LTE telefon, ale mají zároveň vyměněnou i SIM kartu za novou, která novou technologii podporuje, dosáhl na konci března 2017 více než 930 000.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. březnu 2017 celkem 222 000 (IPTV a OTT verze), meziročně o 5 % více. Mezi zákazníky je nadále oblíbená doplňková služba MULTI, která domácnostem umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu si pořídilo více než 34 000 domácností a O2 se tak může pochlubit již více než 255 000 aktivními set top boxy. Na začátku ledna 2017 přidalo O2 do své nabídky sportovních kanálů nový kanál O2 TV Tenis, který divákům nabízí exkluzivně všechny turnaje ženské série WTA a dále 14 turnajů mužského okruhu ATP. Díky zaměření na zápasy s českou účastí se kanál O2 TV Tenis zařadil mezi nejsledovanější sportovní kanály v nabídce O2 TV. V průběhu prvního čtvrtletí 2017 O2 rozšířilo distribuci svého sportovního obsahu prostřednictvím nového kanálu O2 TV Free v pozemním vysílání zdarma a s exkluzivními sportovními přenosy za denní poplatek prostřednictvím HbbTV aplikace.

Zákazníci nadále využívají možnost sledování O2 TV televize přes internet, na mobilních zařízeních nebo v restauracích. Do konce března se počet restaurací, barů a hospod, které nabízejí službu O2 TV, zvýšil na více než 1 200. Počet diváků, kteří O2 TV aktivně sledují přes mobilní aplikaci nebo na internetu, nadále roste a v březnu 2017 tento způsob sledování televize využilo již více než 425 000 diváků.

Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet xDSL, dosáhl na konci března 2017 výše 764 000. Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby předsunutých DSLAMů využívají vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL už dvě třetiny domácností. Pro domácnosti, které nemají k dispozici internetové připojení s dostatečnou rychlostí přes technologii xDSL, nabízí O2 od března neomezené připojení pomocí bezdrátové technologie 4G LTE. Díky kombinaci obou technologií tak O2 pokrývá 99 % všech adres na území České republiky.

Celkový počet pevných linek dosáhl na konci března 2017 výše 677 000.

Slovensko

Počet mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl do konce března 2017 meziročně o 3,9 % na 1 892 000, z toho počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 9,4 % na 1 091 000. Jejich podíl na celkové bázi tak vzrostl meziročně o 2,9 procentního bodu na 57,7 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním čtvrtletí 2017 výše 9 224 mil. Kč, meziročně o 2,1 % více . Provozní výnosyv České republice dosáhly výše 7 528 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,9 %. Výnosy v segmentu pevných linek poklesly o 2,6 % na 2 756 mil. Kč, když 12% růst výnosů z O2 TV a téměř 50% růst výnosů z prodeje zařízení díky úspěšnému prodeji zařízení pro řešení EET plně nekompenzovaly nižší výnosy z hlasových a datových služeb.

Výnosy mobilního segmentu vzrostly o 3 % na 4 772 mil. Kč. Meziroční pokles hlasových výnosů se zpomalil a byl kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení. Na Slovensku dosáhly celkové výnosy výše 1 730 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 7,2 % . Výnosy v eurech vzrostly o 7,3 % na 64 mil. EUR. Podobně jako v České republice stály za nárůstem výnosů vyšší výnosy z datových služeb a prodeje zařízení.

Provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 1,2 % na 2 533 mil. Kč. Čistý zisk se zvýšil o 3,4 % na 1 286 mil. Kč.

Finanční ukazatele 1Q 2017 1Q 2016 Meziroční změna
Provozní výnosy

– mobilní výnosy v ČR

– fixní výnosy v ČR

– výnosy na Slovensku

9 224 mil. Kč

4 772 mil. Kč

2 756 mil. Kč

1 730 mil. Kč

9 031 mil. Kč

4 635 mil. Kč

2 828 mil. Kč

1 613 mil. Kč

+ 2,1 %

+ 3,0 %

– 2,6 %

+ 7,2 %

Celkové náklady

– z toho provozní náklady

6 719 mil. Kč

2 077 mil. Kč

6 595 mil. Kč

1 978 mil. Kč

+ 1,9 %
+ 5,0 %
EBITDA 2 533 mil. Kč 2 503 mil. Kč + 1,2 %
EBITDA marže 27,5 % 27,7 % – 0,2 p. b.
Čistý zisk 1 286 mil. Kč 1 244 mil. Kč + 3,4 %

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 3. 2017 31. 3. 2016 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 3 372 000 3 274 000 + 3,0 % + 98 000
Zákazníci s předplacenou kartou 1 552 000 1 614 000 – 3,8 % – 62 000
Celkem 4 924 000 4 888 000 + 0,7 % + 36 000
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 288 Kč 284 Kč + 1,7 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby 31. 3. 2017 31. 3. 2016 Meziroční změna
Relativní Absolutní
O2 TV (IPTV a OTT) 222 000 211 000 + 5,0 % + 11 000
Aplikace O2 TV a web (počet uživatelů) cca 430 000 cca 330 000
xDSL 764 000 790 000 – 3,3 % -26 000
VDSL 514 000 455 000 + 12,9 % + 59 000
Pevné hlasové linky 677 000 803 000 – 15,7 % – 126 000
Chytré telefony 31. 3. 2017 31. 3. 2016 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 58,1 % 50,4 % + 7,7 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O2 35,6 % 21,7 % +13,9 p. b.

Provozní ukazatele – Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 3. 2017 31. 3. 2016 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 1 091 000 998 000 + 9,4 % + 93 000
Zákazníci s předplacenou kartou 801 000 823 000 – 2,7 % – 22 000
Celkem 1 892 000 1 821 000 + 3,9 % + 71 000