Drobné úpravy kategorií a nové RSS kanály

Domovská stránka webu SMARTmania.cz

-Na SmartManii jsem v předchozích dnech provedl několik změn, které oku bystrého čtenáře nemohly uniknout Wink; pro pořádek bych ale vše rád zrekapituloval. Mezi hlavní inovace patří rozdělení textů do dvou skupin – na Články a Bleskovky. Donedávna se veškeré publikované články zobrazovaly pouze na hlavní stránce, a kategorie tak trochu neprakticky splývaly dohromady. Rozhodl jsem se proto dát Bleskovkám novou podobu, která povede ke zpřehlednění zobrazovaných informací, a v neposlední řadě také k ušetření času redaktorů.

Delší a podrobnější texty se i nadále zobrazují v kategorii Články, avšak Bleskovky (neboli krátké a stručné zprávy) jsou nově propojeny přímo z diskuzním fórem, a jistých změn doznala i jejich celková podoba. Zatímco v Článcích se danému produktu/zprávě budeme věnovat mnohem podrobněji, v Bleskovkách naleznete stručný text obsahující základní a podstatné informace. Díky tomuto kroku je možné na webu informovat o podstatně větším množství aktualit, což doufám naši čtenáři ocení. Veškeré dříve publikované Bleskovky byly převedeny do sekce Články, ty nové budete nacházet přímo na titulce.

Druhou změnou jsou RSS kanály; až doposud bylo možné odebírat texty z RSS kanálu http://smartmania.plech.net/, tato doména však během několika dní přestane fungovat. Nová adresa feedu je http://smartmania.cz/rss.php. Z tohoto kanálu můžete odebírat všechny zde publikované Články. Díky upraveným Bleskovkám na webu přibyl další RSS kanál, který slouží právě a pouze jen pro odběr krátkých zpráv. Feed pro Bleskovky naleznete na http://smartmania.cz/forum/rss.php. Věřím, že tyto kroky povedou ke zkvalitnění obsahu našeho serveru a také ke zlepšení celkové přehlednosti. Nezapomeňte si tedy ve vašich RSS čtečkách změnit adresy feedů!

RSS RSS kanál pro odběr Článků
RSS RSS kanál pro odběr Bleskovek

Na závěr bych chtěl poděkovat Petru Klapperovi, který až do současnosti zajišťoval provoz původního RSS kanálu; Petře díky!

Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

Kapitoly článku