TOPlist

Našli jste na webu chybu?

Právě jsme spustili zbrusu novou verzi webu SMARTmania.cz. I když jsme testování věnovali spoustu času, je možné, že se na webu objeví chyba, kterou se nám nepodařilo zachytit. Pokud jste na nové verzi narazili na nějaký problém, budeme rádi, když nám jej nahlásíte a co nejpodrobněji popíšete. Pokud chcete, můžete ke zprávě připojit i screenshot, díky kterému si o problému budeme moci udělat lepší obrázek.

    Přílohy

    Soubory musí být menší než 2 MB, povolené formáty: PNG, JPG

    Informace: Osobní údaje, tedy vaše jméno/přezdívka a e-mail slouží využijeme pouze v případě, že se vás při řešení problému budeme potřebovat zeptat na doplňující informace. Společnost SMARTmania s.r.o. tyto údaje uchová pouze po dobu nezbytně nutnou k opravě chyby (maximálně 30 dní od odeslání). Poté budou všechny došlé e-maily odeslané přes tento formulář trvale smazány. Se získanými údaji nebude nakládáno jinak, než pro potřeby opravy nahlášených chyb na webu.

    Kapitoly článku