Sledujte nás na YouTube

Podmínky použití, omezení odpovědnosti

Podmínky použití

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice a dalším materiálům chráněným autorským právem, které jsou umístěny na internetové adrese https://smartmania.cz, náleží provozovateli příslušných stránek. Autorská práva k textům přísluší jejich autorům. Mezi texty se řadí články, recenze, komentáře, zprávy, příspěvky ve fóru a další služby portálu. Publikováním dává autor provozovateli portálu časově a geograficky neomezenou neexkluzivní licenci k šíření obsahu registrovaným uživatelům.

Obsah tohoto serveru je chráněný autorským zákonem a jeho šíření je bez písemného souhlasu autora zakázáno. Registrovaný uživatel serveru https://smartmania.cz smí použít dokumenty stáhnuté z tohoto serveru pouze pro vlastní použití a nesmí je distribuovat v jakékoli formě třetím stranám. Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese https://smartmania.cz jsou správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky mohou odkazovat.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.