Page 1 of 1

nastavení odlišného tónu pro příchozí SMS pro skupinu čísel

Posted: Sat Jun 06, 2020 16:43
by VETTE69
Snažím se nastavit na novém telefonu Samsung galaxy A5 pro určitou skupinu čísel odlišný tón pro přijaté SMS. (zabezpečení, techmologické zpráva atd.) Poradí někdo? Honza