SMARTmania.cz - Registrace

Smluvní ujednání: Před registrací věnujte čas přečtení smluvního ujednání & pravidel diskuze a slušného chování na SMARTmania.cz

  • Svým přístupem na server SMARTmania.cz souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, opusťte tento web a neregistrujte se.
  • Uživatel souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat kliknutím na tlačítko pro odhlášení v zaslaném obchodním sdělení a elektronické poště.
  • Provozovatel je oprávněn tato smluvní ujednání měnit. Tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, a to i bez předchozího upozornění.
  • Svůj souhlas se Smluvním ujednáním potvrzuje uživatel při registraci kliknutím na tlačítko „Souhlasím s těmito podmínkami“.
  • Za důsledky svých činů spojených s užíváním serveru nese odpovědnost uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
Dále se zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony České republiky, Slovenska a celé Evropské Unie nebo platné mezinárodní právo. Taková činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že administrátor nebo moderátoři mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to budou považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi.

- dodržujte pravidla slušného chování (žádné nadávky, urážení uživatelů...)
- warez, sériová čísla a další nelegální obsah do diskuzí nepatří
- než založíte nové téma, použijte funkci Hledat a ověřte, zda už někdo podobný dotaz nepoložil před vámi
- při zakládání nového tématu se snažte váš problém co nejlépe popsat, vyvarujte se nic neříkajícím názvům příspěvků
- před odesláním prvního příspěvku si přečtěte celá Pravidla fóra, vyvarujete se tak napomenutím ze strany moderátorů

Registrací souhlasíte, že vám na uvedený e-mail mohou být zasílány zprávy související s běžnými funkcemi fóra (upozornění na nové příspěvky/zprávy, sledování témat) a zároveň vám mohou být zasílány obchodní sdělení a další elektronická pošta, ze kterých je možné se odhlásit. SMARTmania.cz je komunitní server, veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem registrace a jejich poskytnutí je dobrovolné. Přestože server SMARTmania.cz ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá SMARTmania.cz ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: https://www.phpbb.com/.